Katalog Reklamácie

Reklamácie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Tu máte možnosť vyplniť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak žiadate o odstránenie vady Vami zakúpeného výrobku vyplňte tento formulár: Uplatnenie práva z vadného plnenia.

Ak uplatňujete právo na dodanie nového tovaru z dôvodu nesplnenia kvality tovaru pri prevzatí vyplňte tento formulár: Reklamácie z dôvodu nesplnenie akosti pri prevzatí – chyby výrobku.