Katalog Certifikovaný obchod

Certifikovaný obchod

Získali sme certifikát od Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) a stali sme sa Certifikovaným internetovým obchodom - Bezpečného nákupu. To znamená, že prinášame zákazníkom záruku a zároveň záväzok spĺňať základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu na internete stanovené certifikačnými pravidlami SAEC.

Certifikát potvrdzuje, že náš internetový obchod spĺňa podmienky bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami. Tieto pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných na rozhodnutie sa o nákupe a uskutočnení bezpečného nákupu, ale súčasne ho nezaťažujú nadbytočnými požiadavkami.

Zoznam certifikovaných obchodov nájdete tu